Odszkodowania z kredytów frankowych

ARC Wierzytelności służy profesjonalną pomocą w postępowaniach przeciwko instytucjom sektora finansowego, w szczególności Bankom.

Przeanalizujemy i przygotujemy rozwiązanie każdego sporu dotyczącego stosunku zobowiązaniowego z instytucją finansową.

 

Zachęcamy do współpracy Klientów posiadających kredyty walutowe we franku szwajcarskim.

- rozwiązujemy spory, wynikające z wszelkich umów krdytowych

- służymy pomocą prawną, w przypadku umów wciąż czynnych, spłaconych, a także wypowiedzianych.

- dochodzimy ewentualnego unieważnienia tych umów, a także odszkodowań z tytułu stosowania klauzul niedozwolonych

- doprowadzamy do przewalutowania kredytów bądź ich unieważnienia.

- w imieniu Klienta, dążymy również do ewentualnej restrukturyzacji kredytu lub zmniejszenia salda zadłużenia.

W RAMACH TEGO PROCESU:
  • dokonujemy analizy umowy kredytowej i jej aneksów, pod kątem niezgodności z prawem
  • oszacowujemy wysokość niezasadnych nadpłat w spłatach na rzecz banku
  • w imieniu Klienta składamy reklamację, a także wzywamy Banl do zwrotu nadpłaconych środków
  • uczestniczymy w postępowaniu interwencyjnym przed Rzecznikiem Finansowym
  • prowadzimy negocjacji w imieniu Klienta
  • na życzenie Klienta, wnosimy do sądu pozew i prowadzimy kompleksową reprezentację Klienta

 

MAMY NA CELU ODZYSKANIE:
  • nadpłaconych kwot wynikających ze zastosowania przez banki klauzul abuzywnych
  • kwot wynikających z ubezpieczenia niskiego wkładu,
  • kwot wynikających z dowolnie kształtowanego przez bank oprocentowania kredytu,
  • żądamy restrukturyzacji kredytu.

powierz nam swoją
sprawę teraz,
a dokonamy jej
bezpłatnej analizy

Lub zadzwoń
(+ 48) 501 225 730, 501 228 193, 501 225 781

Podane dane będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem. Administratorem Państwa danych jest ARC Wierzytelności sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i adresem: ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja uzasadnionego interesu administratora, tj.: skontaktowanie się z Państwem w odpowiedzi na uzupełniony formularz kontaktowy. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki nie zgłosicie Państwo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z ARC Wierzytelności w ramach realizowanych przez Spółkę usług, a także podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, sądom, organom ścigania, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zobacz również
Odszkodowania dla rolników
ARC Wierzytelności przygotowało ofertę dla przedsiębiorców rolnych. Staramy się wspierać pomocą prawną we wszelkich aspektach ich bieżącej działalności. Szczególnie jednak,…
Dochodzenie odszkodowań
ARC Wierzytelności oferuje Państwu pomoc w dochodzeniu należnych odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych i innych podmiotów, w związku z wystąpieniem nieszczęśliwych…
Kontakt