Usługi dla biznesu

W wypadku podpisania umowy o współpracy oraz pozytywnym jej przebiegu gwarantujemy wyłączność w zakresie współpracy z ARC Wierzytelności na obsługiwanych sprawach. Zobowiązujemy się do przekazywania wszelkich informacji odnośnie aktualnego stanu postępowania, na każdym etapie procesu poprzez możliwość stałego i nieograniczonego kontaktu z wyznaczonym dla konkretnego wierzyciela, pracownikiem Kancelarii oraz pełną pomoc w powyższym zakresie. Celem nadrzędnym ARC Wierzytelności jest ustalenie składników majątkowych dłużnika i kontrola procesu windykacji, która w konsekwencji, doprowadzić ma do skutecznego zaspokojenia wierzyciela poprzez spłatę całości zadłużenia. Każda ze spraw traktowana jest indywidualnie co gwarantuje optymalny poziom obsługi.

Monitoring płatności
Monitoring długoterminowy
Pieczęć prewencyjna
Print house
Audyt u klienta
Windykacja polubowna
Postępowanie sądowe
Postępowanie egzekucyjne
Odzyskiwanie kosztów windykacji
Wywiad gospodarczy
Kontakt