Obsługa wspólnot mieskaniowych

Jednym z najważniejszych zadań stojącym przed administracją nieruchomości jest utrzymanie płynności finansowej. W praktyce już niewielkie zaległości w płatnościach składek przez mieszkańców powodują dezorganizację w realizacji działań organizacji wspólnotowej, co przekłada się na niemożność wykonania prac remontowych czy rewitalizacji części wspólnych.
Warto pamiętać, że funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej opiera się na społecznie zaakceptowanych i przyjętych normach, a każde zadłużenie wpływa na jakość życia mieszkańców, którzy podlegają danej jednostce. Z tego też względu dobro ogółu uczciwych mieszkańców powinno być priorytetem w działaniach zarządu. Nasi prawnicy zyskali bogate doświadczenie przez lata współpracy z licznymi wspólnotami mieszkaniowymi. Każda z prowadzonych spraw doprowadziła nas do różnych wniosków i obserwacji, spośród których najważniejszy jest jeden – nie istnieją problemy, dla których nie ma rozwiązania. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Doradztwo prawne
Monitoring należności
Pieczęć prewencyjna
Print house
Mediacje i upomnienie
Reprezentacja przed sądem. działania komornicze
Dochodzenie należności od deweloperów
Kontakt