Zleć sprawę

Powierz nam swoją sprawę

OPISZ SWOJĄ SYTUACJĘ, A DOBIERZEMY
NAJEFEKTYWNIEJSZĄ METODĘ DZIAŁANIA

POROZMAWIAJMY O ZADŁUŻENIU

POMOŻEMY CI ROZWIĄZAĆ SPRAWĘ TWOJEGO
ZADŁUŻENIA.

PODEJMIEMY KONTAKT Z WIERZYCIELEM, W CELU
NEGOCJACJI WARUNKÓW POLUBOWNEJ SPŁATY ZOBOWIĄZANIA.

POSTARAMY SIĘ O RESTRUKTURYZACJE ZADŁUŻENIA, TAK BY JEGO SPŁATA STAŁA SIĘ MOŻLIWA, A SPÓR
ZAKOŃCZYŁ SIĘ POZA DROGĄ SĄDOWĄ.

NASZE WYNAGRODZENIE ZOSTANIE OBLICZONE WG. DOGODNEJ DLA CIEBIE METODY. PROPONUJEMY:

ROZLICZENIA PROWIZYJNE (PROCENT LUB STAŁA KWOTA)

RYCZAŁTOWE

MIESZANE

(+ 48) 501 225 730, 501 228 193, 501 225 781

KANCELARIA@ARCW.PL
Wybierz interesujący cię produkt
Nasze wynagrodzenie zostanie obliczone wg. dogodnej
dla ciebie metody. proponujemy:
1
Działanie prewencyjne

już od 5 zł.

za sprawę


2
Windykacja polubowna

dostępne już od 9 zł.

za prowadzenie sprawy


3
Postępowanie przed sądem

prowadzenie sprawy

już od 40 zł.


4
Postępowanie egzekucyjne

prowadzenie sprawy

już od 30 zł.


JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ?
POWIERZ NAM SWOJĄ SPRAWĘ, A ODZYSKAMY DLA CIEBIE RÓWNIEŻ KOSZTY WINDYKACJI

Skorzystaj z pomocy

Wypełnij formularz,
skontaktujemy się z tobą
błyskawicznie

Lub zadzwoń
(+ 48) 501 225 730, 501 228 193, 501 225 781

Podane dane będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem. Administratorem Państwa danych jest ARC Wierzytelności sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i adresem: ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja uzasadnionego interesu administratora, tj.: skontaktowanie się z Państwem w odpowiedzi na uzupełniony formularz kontaktowy. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki nie zgłosicie Państwo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z ARC Wierzytelności w ramach realizowanych przez Spółkę usług, a także podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, sądom, organom ścigania, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt