Szanowni Państwo,

„Powstanie Kancelarii ARC Wierzytelności, jest owocem partnerskiej współpracy czterech prawników, z których każdy specjalizuje się w innej dziedzinie prawa.

Wiedza z różnych obszarów stanowi o naszej zdecydowanej przewadze nad konkurencją. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że dług dotyczy każdej branży. W związku z tym szukamy możliwości skutecznego odzyskania należności dla każdej gałęzi biznesu – także Twojej.

Prowadzenie własnej firmy wymaga ciężkiej pracy i determinacji w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów. Przedsiębiorca poza wykazaniem cech przywódczych musi cechować się także odwagą. Własny biznes nierozerwalnie wiąże się z wyborami i koniecznością podejmowania, często trudnych decyzji. Jednym z najtrudniejszych wyzwań, przed jakimi staje, jest zdecydowane działanie w przypadku powstania zaległości w płatnościach. Nieregularne wpływy potrafią uniemożliwić dalszy rozwój biznesu i skutecznie zahamować wszystkie działania z dotychczasowymi partnerami.

Jeszcze nie tak dawno, gdy przedsiębiorca nie otrzymał od kontrahenta zapłaty, dążył do natychmiastowego rozwiązania sprawy na drodze sądowej. Zatracała się zupełnie myśl o utrzymaniu dobrych relacji biznesowych. Ponadto, nieprawidłowe praktyki firm i podmiotów z szarej strefy utrwaliły negatywny wizerunek windykatora zarówno w świadomości przedsiębiorcy, jak i dłużnika. Wielu z nich także i dziś jeszcze nie dostrzega w nim skutecznego mediatora, który potrafi zakończyć sprawę w sposób korzystny dla obu stron.

Według ARC Wierzytelności, negocjator to opanowany, kulturalny i skuteczny profesjonalista, który dąży do polubownego załatwienie sprawy.

Dzisiejsza windykacja zmieniła swoje oblicze i w dużej mierze opiera się na działaniach prewencyjnych oraz tzw. windykacji miękkiej. Zmieniła się nie tylko windykacja, ale też jej postrzeganie, a działania ARC Wierzytelności w pełni zostały do tego trendu, dostosowane.

Naszym najważniejszym założeniem jest utrzymanie dobrych kontaktów pomiędzy partnerami biznesowymi (B2B). Pragniemy pełnić rolę ambasadora Twojego biznesu.”

Konrad Molenda
Prezes zarządu ARC wierzytelności

Skorzystaj z pomocy

Wypełnij formularz,
skontaktujemy się z tobą
błyskawicznie

Lub zadzwoń
(+ 48) 501 225 730, 501 228 193, 501 225 781

Podane dane będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem. Administratorem Państwa danych jest ARC Wierzytelności sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i adresem: ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja uzasadnionego interesu administratora, tj.: skontaktowanie się z Państwem w odpowiedzi na uzupełniony formularz kontaktowy. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki nie zgłosicie Państwo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z ARC Wierzytelności w ramach realizowanych przez Spółkę usług, a także podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, sądom, organom ścigania, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Usługi
Monitoring płatności
Monitoring długoterminowy
Pieczęć prewencyjna
Print house
Audyt u klienta
Windykacja polubowna
Postępowanie sądowe
Postępowanie egzekucyjne
Odzyskiwanie kosztów windykacji
Wywiad gospodarczy
Aktualności
Współpracujemy z:
Kontakt