Klienci Indywidualni

ARC Wierzytelności pomaga w odzyskaniu należnych kwot, także klientom indywidualnym. Bez znaczenia jest wysokość dochodzonego długu.

Natychmiast po powierzeniu sprawy do obsługi, podejmiemy próbę kontaktu z dłużnikiem. Ocenimy szansę na odzyskanie należności i wybierzemy odpowiedni schemat prowadzonych działań.

PROCES WINDYKACJI
  • postępowanie polubowne – negocjacje, mediacja
  • proces sądowy – reprezentacja Klienta w Sądzie
  • postępowanie egzekucyjne – stała kontrola nad egzekucją zasądzonych kwot, prowadzoną przez komornika sądowego

Dzięki wysokim standardom obsługi oraz naszemu doświadczeniu, a także
autorskim procedurom i schematom działania, skutecznie odzyskujemy
wszelkie należności, większości naszych Klientów.

OFERTA KORZYSTNA DLA CIEBIE
  • BRAK OPŁAT ZA ANALIZĘ I PRZYJĘCIE SPRAWY
  • WYSOKA JAKOŚĆ OBSŁUGI I STANDARDÓW DZIAŁANIA
  • BEZPIECZEŃSTWO I TROSKA NAD POWIERZONYMI INFORMACJAMI
  • PRECYZYJNA I PROSTA KOMUNIKACJA – BEZ ZBĘDNEJ BIUROKRACJI

Kontakt