DŁUŻNICY

KONTAKT DLA OSÓB
I FIRM ZADŁUŻONYCH

POROZMAWIAJMY O ZADŁUŻENIU

POMOŻEMY CI ROZWIĄZAĆ SPRAWĘ TWOJEGO ZADŁUŻENIA.

PODEJMIEMY KONTAKT Z WIERZYCIELEM, W CELU NEGOCJACJI WARUNKÓW POLUBOWNEJ SPŁATY ZOBOWIĄZANIA.

POSTARAMY SIĘ O RESTRUKTURYZACJE ZADŁUŻENIA, TAK BY JEGO SPŁATA STAŁA SIĘ MOŻLIWA, A SPÓR ZAKOŃCZYŁ SIĘ POZA DROGĄ SĄDOWĄ.

JEŻELI DOSTAŁEŚ WEZWANIE LUB WIADOMOŚĆ W SPRAWIE ZADŁUŻENIA WYNIKAJĄCEGO Z:

prowadzonej działalności gospdarczej

usług bankowych

usług pożyczkowych

usług leasingowych

usług telekomunikacyjnych

ubezpieczeniowych

(+ 48) 501 225 730, 501 228 193, 501 225 781

KANCELARIA@ARCW.PL

Skorzystaj z pomocy

Wypełnij formularz,
skontaktujemy się z tobą
błyskawicznie

Lub zadzwoń
(+ 48) 501 225 730, 501 228 193, 501 225 781

Podane dane będą przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem. Administratorem Państwa danych jest ARC Wierzytelności sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy i adresem: ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, 85-862 Bydgoszcz. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja uzasadnionego interesu administratora, tj.: skontaktowanie się z Państwem w odpowiedzi na uzupełniony formularz kontaktowy. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki nie zgłosicie Państwo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z ARC Wierzytelności w ramach realizowanych przez Spółkę usług, a także podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, sądom, organom ścigania, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Kontakt