Dochodzenie odszkodowań

ARC Wierzytelności oferuje Państwu pomoc w dochodzeniu należnych odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych i innych podmiotów, w związku z wystąpieniem nieszczęśliwych zdarzeń. Usługa ta skierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i przedsiębiorców.

 

POMAGAMY:

- dochodzić odszkodowań z polis OC i AC

- rozwiązywać spory w sytuacji gdy ubezpieczalnia odmówiła wypłaty odszkodowania bądź zmniejszyła jego wysokość

- dochodzić odszkodowań dla osób, które odniosły obrażenia w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń

- uzyskać zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę oraz występujemy o odszkodowanie związane z utraconymi zarobkami

- w postępowaniach o przyznanie renty w wypadku trwałego kalectwa będącego skutkiem wypadku oraz zadośćuczynienie dla bliskich osoby, która poniosła śmierć.

Zobacz również
Odszkodowania z kredytów frankowych
ARC Wierzytelności służy profesjonalną pomocą w postępowaniach przeciwko instytucjom sektora finansowego, w szczególności Bankom. Przeanalizujemy i przygotujemy rozwiązanie każdego sporu…
Odszkodowania dla rolników
ARC Wierzytelności przygotowało ofertę dla przedsiębiorców rolnych. Staramy się wspierać pomocą prawną we wszelkich aspektach ich bieżącej działalności. Szczególnie jednak,…
Kontakt